Den svenska bostadsmarknaden för unga

Idag är det många ungdomar som drömmer om att skaffa sig ett eget boende, men på grund av den svenska bostadsmarknadens nuvarande system är vänteköer väldigt långa. Det enda sättet att få en lägenhet är att köpa den själv. Dock är det inte många som har råd med en kontantinsats och därför kan det ta flera år innan ungdomar faktiskt får äga sitt första hem.

Varför påverkar den nuvarande bostadsmarknaden ungdomars framtid negativt?

Så sent som i år kunde man, med hjälp av en kartläggning som SBAB utförde, se att det knappt finns någon chans för ungdomar att kunna bo i Sveriges 20 mest populära kommuner.

De som har bäst förutsättningar är män mellan 25-29 års ålder som har råd att köpa en lägenhet i 3 av dessa 20 uppräknade kommuner, vilket är Västerås, Borås och Sundsvall. Kvinnor å andra sidan har igen god förutsättning alls, oavsett vad för kommun det handlar om. Detta beror på att medellönen mellan kvinnor och män vid samma ålder skiljer sig med flera tusen, vilket i sin tur gör det omöjligt för denna målgrupp att kunna låna pengar till en lägenhet.

I och med att bostadsmarknaden ser ut på detta vis skapar det en segregation för en hel generation som inte kan komma in på marknaden. Men det finns åtgärder som regeringen kan vidta, om problemet börjar uppmärksammas mer.

Vad kan man göra för att förbättra bostadsmarknaden för ungdomar?

För att kunna förbättra bostadsmarknaden, främst för ungdomar, ser många att en lösning skulle kunna vara att bygga fler hyresrätter, alternativt göra om bostadsrätter till hyresrätter. Då det är det enklaste sättet att få människor i utanförskap att komma in på bostadsmarknaden och kunna börja leva sina egna liv på riktigt. De människor som påverkas värst av det nuvarande bostadssystem är ungdomar, nyanlända och vuxna som vill byta till en bostad med bättre tillgänglighet.