Idag tycks majoriteten av Sveriges befolkning ha intresse av att följa den svenska bostadsmarknadens utveckling. Vilket förvisso inte är en särskilt dålig idé då det alltid är bra att läsa på och vara medveten om vad som sker på bostadsmarknaden. Det påverkar nämligen hela samhällsekonomin, men också flera privata människors hushållsekonomi.

Vilka faktorer kan påverka priserna på bostadsmarknaden?

Det finns flera stora faktorer som påverkar bostadsmarknadens priser. Några av dessa är bland annat den aktuella reporäntan, förändringar i skattesystemet, hur lätt det beviljas lån och inte, inkomstutvecklingen, demografiska faktorer men också hur hög risken är för arbetslöshet i samhället. Skulle det ske några drastiska förändringar inom dessa olika områden kommer det att påverka privatpersoners hushållsekonomi samt samhällsekonomin i helhet.

Hur påverkar den svenska bostadsmarknaden hushålls- och samhällsekonomin?

Om priserna i bostadsmarknaden höjs påverkar det de privata hushållen positivt. Detta sker genom att hushållens tillgångar ökar i samband med prisökningen, vilket resulterar i att man som privatperson har råd att konsumera mer än tidigare. Förutom detta ökar även låneutrymmet av förhöjda bostadspriser för hushållen, vilket innebär att säkerheten för lånet också växer.

Om priserna däremot sänks blir det motsatt effekt för hushållen vilket i sin tur kan påverka dem hårt. Det är mycket vanligt att räntan blir svår att betala för många familjer samtidigt som lånet ofta blir större än vad huset egentligen är värt. Detta innebär även att säkerheten för lånet sänks och i vissa fall nästan försvinner helt.

När en sådan vändpunkt tar vid i den svenska bostadsmarknaden är det inte bara privata hushåll som blir påverkade negativt, utan även banker och andra institut för krediter får svårt att behålla sin stabila finansiella uppbyggnad. Vilket i sin tur kommer påverka hela samhällsekonomin. Går det för långt kan det leda till att penningvärdet tappas och risken för en inflation blir stor.