Som blivande husägare kan det vara viktigt att vara insatt i hur den svenska husmarknaden ser ut. Inte minst med tanke på prisnivåer och att värdet på huset hela tiden höjs och sänks med hänsyn till resterande bostadsmarknad.

Hur ser den svenska husmarknaden ut just nu?

På svensk mäklarstatisks hemsida kan man varje månad läsa om hur det går för husmarknaden och om priserna höjs eller sänks. Under september månad kunde man se att bostadsrätter i storstäder hade gått upp med +2% i pris, medan villor istället hade sänks med -1% i hela landet. Under november kunde man fortfarande se att husmarknaden låg på -1% för hela riket medan det ligger på -7% i Stockholm, -3% i Göteborg och en ökning på +1% i Malmö. För bostadsrätter ligger prisvärdet på samma nivå som tidigare. Man har dock kunnat se att Malmö sänks med -2% medan Stor-Stockholm ligger på +1% och centrala Göteborg på -1%.

Hur har den svenska bostadsmarknaden sett ut under år 2018?

Bostadsmarknaden är hela tiden rörlig liksom för både bostadsrätter och villor. Därför har vi valt att sammanfatta hur bostadsmarknaden i helhet har sett ut under år 2018 och vad som beräknas hända.

  • Fler kommuner upplever att bostadsmarknaden är i balans, trots att 243 kommuner har underskott på bostäder.
  • Trots att fler bostäder byggs nu mer än någonsin är det svårt för nya att komma in på bostadsmarknaden. Detta berör främst målgrupperna ungdomar, nyanlända och vuxna som vill ha bättre tillgänglighet.
  • Det råder just nu hög brist på studentlägenheter i högskoleområden runt om i landet. Ungefär 36 kommuner beräknas därför att bygga 7800 studentlägenheter under år 2018 och 2019.
  • Framtidsmässigt kan man förvänta sig att det kommer vara 196 kommuner som har underskott på bostäder om ungefär 3 år.
  • 223 kommuner använder sig av riktlinjer för bostadsförsörjningen.
  • Idag är det 169 kommuner som inte har tillräckligt med bostäder för funktionsnedsatta. 116 av dem anses även ha underskott på äldreboenden.