Allmän information om hur den svenska bostadsmarknaden ser ut och varför det är viktigt att vara insatt i den. Men även hur den svenska husmarknaden ser ut i de större kommunerna runt om i landet.