Många människor har drömmen om att bygga ett eget hus och trots att det kan tyckas vara väldigt enkelt krävs det en hel del grundarbete. Eftersom byggprocessen är lång har vi valt att skriva ned alla olika steg man behöver genomgå innan ett husbygge kan bli färdigställt.

Byggprocessen i steg

1) Innan du påbörjar själva bygget krävs det att du skissat, planerat och skapat en hållbar budget för ditt husbygge. På så vis får du en färdig vision om vad du vill ha med. Tycker man detta är svårt att göra på egen hand kan man kontakta en byggledare för rådgivning.

2) Innan du kan bygga ett hus måste du ansöka om tillstånd för bygglov, vilket man gör hos kommunen.

3) När du har en färdig plan och fått din ansökan om bygglov godkänt är det dags att leta upp byggfirmor som du vill arbeta med.

4) Teckna avtal för en betalningsplan. Ett smart garanti som beskriver vad du är villig att betala samt hur utförandet av bygget ska gå till. Detta bör alltid betalas efter bygget har blivit besiktigat och godkänt.

5) Om ditt bygge är bygglovspliktigt måste byggsamråd och en bygganmälan göras. Detta innebär att du träffar ditt anlitade byggföretag tillsammans med kommunen och eventuellt en kontrollansvarig för att se till så att byggprojektet görs på korrekt sätt och enligt alla lagar och regler som finns.

6) Nu är det dags för byggföretaget att komma igång med utförandet! Har du även anlitat en kontrollansvarig kommer denne närvara under hela husbygget för att se till att firman håller sig till kvalité och de angivna reglerna.

7) När husbygget är färdigställt är det dags för en slutbesiktning och att få ett slutintyg. Vanligtvis är man själv ansvarig för att anlita en besiktningsman när det gäller privata husbyggen. I intyget får man en bedömning om husets struktur och bygge men också om eventuella brister och vilken garanti du och/eller företaget har.